ΠΡΟΤΖΟΥΝΙΟΡ (7-8): ΒΑΣΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Home / ΠΡΟΤΖΟΥΝΙΟΡ (7-8): ΒΑΣΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

α)Προετοιμασία των βασικών στοιχείων του ποδοσφαίρου, β)εκμάθηση της τεχνικής και σωστή τακτική συμπεριφορά.