ΠΑΙΔΕΣ (13-14): ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΕ ΒΑΘΟΣ

Home / ΠΑΙΔΕΣ (13-14): ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΕ ΒΑΘΟΣ

α)Τελειοποίηση τεχνικών τελειοτήτων σε σχέση με την βελτίωση της φυσικής κατάστασης, β)συστηματική βελτίωση της ομαδικής τακτικής.