ΜΙΝΙ (5-6): ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Home / ΜΙΝΙ (5-6): ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

α)Πολύπλευρη ψυχοκινητική εξάσκηση, β)στόχος να αθληθούν τα παιδιά και να ζήσουν τη χαρά του παιχνιδιού.