Μαρία Τσιπούρα – Thalasso Manager

Home / Μαρία Τσιπούρα – Thalasso Manager

Είχα πολύ καλή συνεργασία με τη διοίκηση του CandiaSport. Είναι όλοι τους επαγγελματίες και χαίρομαι να δουλεύω με τέτοιους ανθρώπους!