Η ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ

Home / Η ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ
Το Candiasport και η ΑΕΚρήτης προχωρούν σε συνένωση με το όνομα Candiasport στις εγκαταστάσεις του Candia Maris.